Het lijkt er op dat u deze website in privé-modus bekijkt. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet juist werken. Om te kunnen boeken bezoekt u de website in de normale modus.

ANBI

ANBI wij ademen cultuur

Stichting Maaspoort Venlo is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Klik hier voor meer informatie.

aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

publicatieplicht

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op haar internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • Naam: Stichting Maaspoort Venlo
 • Bekend bij het publiek onder de naam 'Maaspoort'
 • Fiscaal nummer: 006021670
 • Postadres: Oude Markt 30, 5911 HH VENLO
 • Bezoekadres: Oude Markt 30, 5911 HH VENLO
 • Doelstelling: de stichting heeft ten doel:
  • a. het houden van culturele en andere evenementen, congressen en vergaderingen
  • b. de instandhouding en exploitatatie van Theater en Congrescentrum Maaspoort te Venlo
 • Beleidsplan: Toekomstvisie RAAK, hier, nu en straks
 • Samenstelling Raad van Toezicht
 • Beloningsbeleid Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden.
 • Beloningsbeleid personeel: Voor het personeel van Maaspoort is de CAO Nederlanse Podia van toepassing.
 • Jaarverslag 2019
Inschrijfformulier schoolvoorstelling


Inloggen

Nog geen account?