Het lijkt er op dat u deze website in privé-modus bekijkt. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet juist werken. Om te kunnen boeken bezoekt u de website in de normale modus.

Duurzaamheid

Frans Boermans zaal
De Maaspoort
Cabillaud
Een beter klimaat en een duurzame wereld The real challenge is not climate change but mind change

Maaspoort vindt duurzaamheid belangrijk, daarom zijn we één van de acht koplopers binnen de Zero Waste Expeditie Cultuur, een landelijk initiatief van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea. Lees hier onze verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

GreenStages2020

Maaspoort behoort tot een van de 30 poppodia en theaters in Nederland die binnen het convenant GreenStages2020 Zuid-Nederland eraan werkt om 3 jaar lang de organisatie collectief te verduurzamen.

Samenwerking en leveranciers

Alle bedrijven die verbonden zijn aan of leveren aan Maaspoort zijn MVO-bewust en werken met of leveren enkel materialen die voldoen aan milieu-eisen en/of keurmerken. Daarnaast hanteren we de volgende richtlijnen voor leveranciers.

Gouden Green Key certificaat 2022

Green Key is het wereldwijde keurmerk voor duurzame accommodaties in de toeristisch-recreatieve sector en congresmarkt. Wereldwijd zijn er 3200 Green Key’s in 65 landen. In Nederland mogen in 2022 bijna 700 accommodaties het keurmerk voeren. De criteria van Green Key zijn meetbaar en concreet. De gecertificeerde bedrijven worden periodiek door onafhankelijke keurmeesters gecontroleerd. Green Key gecertificeerde accommodaties verminderen aantoonbaar CO2 reductie en dragen daarmee hun steentje bij aan klimaatdoelstellingen.

Tork

Ook op het gebied van hygiene kiest Maaspoort voor een duurzame oplossing van Tork. Alle gebruikte handdoeken van Tork worden verzameld in een speciale container en verwerkt tot nieuwe tisseuproducten. Tork systemen optimaliseren verbruik in elke fase; vanaf fabricage tot de manier waarop papier of zeep wordt gepresenteerd aan gebruikers. 

Afval scheiden

Sinds november 2022 werkt Maaspoort samen met Renewi, een toonaangevend bedrijf dat zich richt op waste-to-product. Renewi zet zich in om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en in te zetten voor nieuwe producten in plaats van het afval simpelweg te verbranden of storten. Door deze samenwerking is het voor Maaspoort mogelijk om het afval beter gescheiden aan te bieden bij de verwerker en wordt er samen gebouwd aan een circulaire economie. De visie van Renewi is, net als die van Maaspoort, gericht op een duurzame toekomst waarbij de verbranding van restafval zoveel mogelijk verminderd wordt met als resultaat minder CO2 uitstoot. Een mooi voorbeeld van hergebruik van afval is het proces waarbij etensresten worden omgezet in BIO LNG. Koning Willem-Alexander opende deze eerste Nederlandse bio-LNG-installatie van Renewi. Samen met haar klanten wil Renewi bijdragen aan de overheidsdoelstellingen om in Nederland in 2050 een circulaire economie te realiseren. Maaspoort volgt de afvalstromen via My Renewi, een portal waar alle kosten, opbrengsten, afgevoerde kilo's en de milieuwinst die door de samenwerking met Renewi wordt behaald, kan worden ingezien. Kortom, een mooie stap in de richting van een duurzamere toekomst.

Het gebruik van plastic wordt vanuit het convenant 'Plastic Vrij Podium' zoveel mogelijk beperkt. Overal waar mogelijk worden plastic-vrije keuzes gemaakt. In het geval van papiergebruik kiezen we voor duurzame papiersoorten. Bijvoorbeeld voor het MaaspoortMagazine of flyers. Voor dit duurzame papier is minder hout nodig dan voor ‘gewoon’ papier.

Apparatuur van Maaspoort voldoet aan het B-label. Dit wil zeggen dat ons apparatuur laag in energiegebruik is en er sprake is van een relatief lage CO-2 uitstoot. Het decormateriaal dient te zijn (op)gebouwd uit het aspect cradle to cradle en dient geverfd te zijn door verfstoffen die voldoen aan duurzaamheidskwaliteit. Ook mag het decormateriaal niet gedeeltelijke of geheel zijn opgebouwd uit kunststoffen of plastics die niet voldoen aan de normen van duurzaamheid.

Wij bedanken onze partners GreenStages2020, Renewi en Tork voor het ondersteunen van onze route naar een duurzamer bestaan.

ECO luchtfilters

Maaspoort gebruikt sinds augustus 2022 de nieuwste Airpocket ECO luchtfilters van MANN+HUMMEL. De filters zorgen voor optimale bescherming tegen fijnstof. Daarnaast zorgen deze nieuwe filters voor verlaging van de energiekosten en hebben ze een langere standtijd.

Inschrijfformulier schoolvoorstelling


Inloggen

Nog geen account?